คุณถูกใจThaiSDI ใช่หรือไม่


 

 

เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่ ThaiSDI

โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทย หรือ Thailand Spatial Data Infrastructure (ThaiSDI) เป็นระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย โดยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกันได้ ผ่านระบบ Internet องค์ประกอบที่สำคัญของ ThaiSDI คือ

อ่านเพิ่มเติม...

   

นิยามคำศัพท์

NSDI Portal

ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ : NSDI Portal
เป็นระบบที่ให้บริการชั้นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ตามข้อกำหนดของมาตรฐานชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDSทั้งในรูปแบบ WMS WFS WCS และให้บริการสืบค้นคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

อ่านเพิ่มเติม...

   

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน ตามข้อกำหนดของมาตราฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) ครั้งที่ 2/2560

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน ตามข้อกำหนดของมาตราฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ 38 ท่าน จาก 20 หน่วยงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณารายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศจังหวัดฉะเชิงเทรา ของหน่วยงาน ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS และเสนอแนะการจัดทำเอกสารแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการจัดทำ การปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

   
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย