คุณถูกใจThaiSDI ใช่หรือไม่


 

 

เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่ ThaiSDI

โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทย หรือ Thailand Spatial Data Infrastructure (ThaiSDI) เป็นระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย โดยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกันได้ ผ่านระบบ Internet องค์ประกอบที่สำคัญของ ThaiSDI คือ

อ่านเพิ่มเติม...

   

นิยามคำศัพท์

NSDI Portal

ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ : NSDI Portal
เป็นระบบที่ให้บริการชั้นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ตามข้อกำหนดของมาตรฐานชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDSทั้งในรูปแบบ WMS WFS WCS และให้บริการสืบค้นคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

อ่านเพิ่มเติม...

   

จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง (ปลัดกระทรวง) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ณ โรงแรม ดี วารี ชาญวีร์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง (ปลัดกระทรวง) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ณ โรงแรม ดี วารี ชาญวีร์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน (ปลัดกระทรวง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศ การจัดทำมาตรฐานข้อมูล แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และการใช้ประโยชน์จากระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 1 จาก 2

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย