ข้อมูลปริมาณการผลิตกล้วยไม้

URL: http://mis-app.oae.go.th/product/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของกล้วยไม้ ตั้งแต่ปี 2557

แหล่ง: ข้อมูลปริมาณการผลิตกล้วยไม้ (ผลผลิต)

ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated ตุลาคม 1, 2020
Metadata last updated ตุลาคม 1, 2020
สร้างแล้ว ตุลาคม 1, 2020
รูปแบบ URL
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แสดงที่มา)
created6 เดือนที่ผ่านมา
formatURL
idf7b4f752-777c-475a-9951-6b1dbd8bca87
package id0e46e933-6670-40ae-a3d4-3d554e9d7ecc
revision id5324d31f-42ce-45f2-8b00-b57bc846e5ee
stateactive