ข้อมูลปริมาณการผลิตมันสำปะหลั'งที่ผ่านการวิเคราะห์

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ มันสำปะหลังว ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กรกฎาคม 30, 2021
Metadata last updated กรกฎาคม 30, 2021
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021
รูปแบบ database
สัญญาอนุญาต Open Data Commons Attribution License
created9 เดือนที่ผ่านมา
formatdatabase
id365cc5fe-c7ef-4d29-9b64-b63a2339db33
package id0fdd535c-8aa7-4862-a541-5a86aec4b40d
revision id2acdeeda-32fa-4fb3-8f82-76e2a6fd60e9
stateactive