ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพา ...

URL: http://dataset.nabc.go.th/dataset/10f7a7cb-cee4-4010-a40d-442ca83946d5/resource/e9af4bff-2990-4eb3-8076-68b095202366/download/dof_f_ad_36.csv

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...

แหล่ง: มีข้อมูล--ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง (พ.ศ. 2553 - 2558)

ฝังตัว

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล text
ชื่อฟาร์ม text
มาตรฐาน text
ชนิดสัตว์น้ำ (ขอบข่าย) text
ประเภทการเลี้ยง text
เลขที่ใบรับรอง text
ปีที่ออกใบรับรอง numeric
วันที่รับรอง text
วันที่หมดอายุ text
วันที่รับรองครั้งแรก text
จังหวัดที่ตั้งฟาร์ม text
สถานภาพการรับรอง text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated มิถุนายน 22, 2020
Metadata last updated มิถุนายน 22, 2020
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020
รูปแบบ text/csv
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แสดงที่มา)
created2 ปีที่ผ่านมา
datastore activeTrue
formatCSV
has viewsTrue
ide9af4bff-2990-4eb3-8076-68b095202366
last modified2 ปีที่ผ่านมา
mimetypetext/csv
on same domainTrue
package id10f7a7cb-cee4-4010-a40d-442ca83946d5
revision id7d5f6d5a-5771-41e7-8a56-b58c64635e28
size4.9 MB
stateactive
url typeupload