ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการ ...

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กรกฎาคม 30, 2021
Metadata last updated กรกฎาคม 30, 2021
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021
รูปแบบ database
สัญญาอนุญาต Open Data Commons Attribution License
created9 เดือนที่ผ่านมา
formatdatabase
id91abcdb4-092e-4543-a73a-ae71ae7d1043
package id59d839b5-5c0e-40f2-b8f0-eedf8766c01e
revision id04d0c0e5-bbac-43fd-9bad-25421c27fec9
stateactive