ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรท ...

บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นรายหมู่บ้าน โดย 1 หมู่บ้านประกอบด้วย 4 ครัวเรือน

ฝังตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กรกฎาคม 30, 2021
Metadata last updated กรกฎาคม 30, 2021
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021
รูปแบบ CSV
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แบบไม่เปิด)
created2 เดือนที่ผ่านมา
formatCSV
has viewsTrue
id273e9aac-899d-4467-a5d6-a959dc74c89b
package ida6626f58-c387-4be1-908b-e5ae17e00543
revision id68825e95-1770-44f3-aff1-34d3c9385c0e
stateactive