ข้อมูลการสำรวจปริมาณการผลิตมันสำปะหลั'งที่บันทึ ...

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ มันสำปะหลัง ที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นและบันทึกลงระบบ

ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กรกฎาคม 30, 2021
Metadata last updated กรกฎาคม 30, 2021
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021
รูปแบบ database
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แบบไม่เปิด)
created9 เดือนที่ผ่านมา
formatdatabase
id0d102fe3-81c7-40a1-98c2-a3a47b75be9e
package ida6c85ff7-ac2c-4d9c-8d30-1acf13143abb
revision id5d8d1c0b-ff90-45d5-b54e-e68c9e369aa7
stateactive