ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวที่ผ่านการวิเคราะห์

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กรกฎาคม 30, 2021
Metadata last updated กรกฎาคม 30, 2021
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021
รูปแบบ Database
สัญญาอนุญาต Open Data Commons Attribution License
created2 เดือนที่ผ่านมา
formatDatabase
id884240a9-9707-4a5f-9551-9dab9d951a8d
package idbb7d7019-903c-4566-a828-e267cea8bc6c
revision id9910026f-111e-48f8-8aee-9abbc3a03c02
stateactive