พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

URL: https://opendata.royalrain.go.th/operate/

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงจากการบันทึกผลการปฏิบัติการฝนหลวงของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

แหล่ง: มีข้อมูล--พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กันยายน 8, 2020
Metadata last updated กันยายน 8, 2020
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020
รูปแบบ API
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แสดงที่มา)
created1 ปีที่ผ่านมา
formatAPI
id47fab6a1-37db-437b-aa1b-dd57371fea2b
package idc3e9f172-2cbd-49cb-8502-a594e7bbafd0
revision idf71f29ff-5625-4546-aef8-d7baadfafc29
stateactive