บัญชีก๊าซเรือนกระจก

URL: https://climate.onep.go.th/th/topic/database/ghg-inventory/

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (Thailand’s National Communication: TNC) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 – 2556 (ค.ศ. 2000 – 2013)...

แหล่ง: ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated พฤศจิกายน 30, 2020
Metadata last updated พฤศจิกายน 30, 2020
สร้างแล้ว พฤศจิกายน 30, 2020
รูปแบบ url
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แสดงที่มา)
created1 ปีที่ผ่านมา
formaturl
idd8782214-fe42-4f10-8ae0-f2911c9b6b55
package idd0947d1a-fb5d-41ad-a570-410ea6fde6e7
revision ida794c33a-48de-402b-ab21-69b0afa2b5d1
stateactive