มีข้อมูล--ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร

ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเก็บสถิติจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่กรมการค้าภายในได้เลือกไว้ให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยราคาสินค้าเกษตรจะสามารถ นำไปวิเคราะห์ถึงสภาพเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ของประชากรไทยได้ ทั้งนี้การดึงข้อมูลสินค้าเกษตรจะต้องทราบรหัสสินค้าจากข้อมูลสินค้าเกษตรมาก่อน (API: ข้อมูลสินค้าเกษตร) จึงจะสามารถดึงข้อมูลราคาสินค้าได้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/GISProductPrice
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:18 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 25, 2020, 14:19 (ICT)
ความถี่ข้อมูล รายวัน (daily)
ประเภทการนำเสนอ Api Json.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการค้าภายใน