มีข้อมูล--ข้อมูลการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ รายตำบลทั่วประเทศ ในปี 2562

ปริมาณการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ ทุกชนิดที่ผลิตในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ปี 2562

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นายสรายุทธ สิริภูษิต
Last Updated ตุลาคม 14, 2020, 11:07 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 10:57 (ICT)
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน