ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพา ...

URL: http://dataset.nabc.go.th/dataset/10f7a7cb-cee4-4010-a40d-442ca83946d5/resource/2e051f47-0897-4917-8ae1-b3bac850d3aa/download/1553240065.xlsx

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...

แหล่ง: มีข้อมูล--ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง (พ.ศ. 2553 - 2558)

ฝังตัว

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล text
ชื่อฟาร์ม text
มาตรฐาน text
ชนิดสัตว์น้ำ (ขอบข่าย) text
ประเภทการเลี้ยง text
เลขที่ใบรับรอง text
ปีที่ออกใบรับรอง numeric
วันที่รับรอง timestamp
วันที่หมดอายุ timestamp
วันที่รับรองครั้งแรก timestamp
จังหวัดที่ตั้งฟาร์ม text
สถานภาพการรับรอง text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กันยายน 8, 2020
Metadata last updated กันยายน 8, 2020
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020
รูปแบบ application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แสดงที่มา)
created1 ปีที่ผ่านมา
datastore activeTrue
formatXLSX
has viewsTrue
id2e051f47-0897-4917-8ae1-b3bac850d3aa
last modified1 ปีที่ผ่านมา
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
on same domainTrue
package id10f7a7cb-cee4-4010-a40d-442ca83946d5
position1
revision idf294842a-80b5-4c40-bf3b-6788b67c7307
size1.2 MB
stateactive
url typeupload