Metadata Source

URL: http://dataset.nabc.go.th/dataset/10f7a7cb-cee4-4010-a40d-442ca83946d5/resource/cd3da645-b0af-4a79-9b0e-ca4b10a6f469/download/metadata_dof-f-ad-36.docx

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...

แหล่ง: มีข้อมูล--ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง (พ.ศ. 2553 - 2558)

ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กันยายน 8, 2020
Metadata last updated กันยายน 8, 2020
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020
รูปแบบ application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แสดงที่มา)
created1 ปีที่ผ่านมา
formatDOCX
idcd3da645-b0af-4a79-9b0e-ca4b10a6f469
last modified1 ปีที่ผ่านมา
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
on same domainTrue
package id10f7a7cb-cee4-4010-a40d-442ca83946d5
position2
revision id39586a9a-586f-4fe4-adac-8056c540cbee
size16.6 KB
stateactive
url typeupload