ข้อมูลผลิตภัณฑ์

URL: http://dataset.nabc.go.th/dataset/45f10506-f474-40e9-b2d7-789ed602b27b/resource/2235b0cd-63ba-4f46-b313-d09792ea4fcb/download/1564988898.csv

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

เป็นข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์ด้านการประมง

แหล่ง: มีข้อมูล--ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์

ฝังตัว

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
pro_d_id numeric
DocumentNo text
ProductName1 text
ProductName2 text
ProductName3 text
ProductName4 text
LaborAmount text
AnimalAmount text
FishSauceType text
FishSauceAmount text
BuduType text
BuduAmount text
NumPooType text
NumPooAmount text
KapiType text
KapiAmount text
TaiPhaType text
TaiPhaAmount text
PhaRaType text
PhaRaAmount text
KoyDongType text
KoyDongAmount text
PooDongType text
PooDongAmount text
Other1 text
Other1Type text
Other1Amount text
SaltFishType text
SaltFishAmount text
SaltCrabType text
SaltCrabAmount text
JellyFishType text
JellyFishAmount text
Other2 text
Other2Type text
Other2Amount text
DryKatagType text
DryKatagAmount text
DryFishType text
DryFishAmount text
DryShrimpType text
DryShrimpAmount text
SquidType text
SquidAmount text
ShellType text
ShellAmount text
Other3 text
Other3Type text
Other3Amount text
SmokeType text
SmokeAmount text
CrispyFishType text
CrispyFishAmount text
Other4 text
Other4Type text
Other4Amount text
NumPigType text
NumPigAmount text
MashChrimpType text
MashChrimpAmount text
MashFishType text
MashFishAmount text
Other5 text
Other5Type text
Other5Amount text
ReadyToEat1Type text
ReadyToEat1Amount text
ReadyToEat2Type text
ReadyToEat2Amount text
ReadyToEat3Type text
ReadyToEat3Amount text
Other6 text
Other6Type text
Other6Amount text
SteamFishType text
SteamFishAmount text
Other7 text
Other7Type text
Other7Amount text
RegisterPlace text
RegisterDate text
RenewDate text
ExpiredDate text
Problem_Fund text
Problem_Labor text
Problem_Technique text
Problem_Marketing text
Problem_Disaster text
Problem_Other text
Standand_SafetyLevel text
Standand_FoodSafety text
Standand_GAP text
Standand_CoC text
Standand_Other text
Doc_Register text
Doc_Manager text
Doc_ID text
Doc_Business text
Doc_Forigner text
Doc_Permit text
AnimalFoodNo text
FactorAnimalFoodNo text
MiddlemanNo text
BasicTransformNo text
LocalTransformNo text
FreezeNo text
ProductTransformNo text
ImportExportNo text
OtherActivityNo text
SportNo text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กันยายน 8, 2020
Metadata last updated กันยายน 8, 2020
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020
รูปแบบ text/csv
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แสดงที่มา)
created1 ปีที่ผ่านมา
datastore activeTrue
formatCSV
has viewsTrue
id2235b0cd-63ba-4f46-b313-d09792ea4fcb
last modified1 ปีที่ผ่านมา
mimetypetext/csv
on same domainTrue
package id45f10506-f474-40e9-b2d7-789ed602b27b
position1
revision id140da1d2-92c6-410e-891e-a8afc169ba7a
size4.6 MB
stateactive
url typeupload