ข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตร

ข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://www.oae.go.th
ผู้ดูแล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กันยายน 29, 2020, 11:04 (ICT)
สร้างแล้ว กุมภาพันธ์ 18, 2020, 13:50 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่ รายปี (Yearly) วันที่ 1 เดือน มกราคม ของทุกปี
ประเภทการนำเสนอ ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูล ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
รูปแบบข้อมูล URL
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2560
สิทธิ์การเข้าถึง ไม่เปิดเผยข้อมูล
สิทธิ์ในการใช้ ไม่เปิดเผยข้อมูล
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ภาค
หมายเลขติดต่อ -
เจ้าของข้อมูล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
แหล่งที่มา จากการสำรวจ