เงาะโรงเรียนคละ ตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน

URL: http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/price/monthly_price/rambutan.pdf

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)

แหล่ง: ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)

ฝังตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กันยายน 29, 2020
Metadata last updated กันยายน 29, 2020
สร้างแล้ว กันยายน 29, 2020
รูปแบบ application/pdf
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แสดงที่มา)
created1 ปีที่ผ่านมา
formatPDF
has viewsTrue
id394c6487-6be5-4ac8-82c1-c2a5d068831b
mimetypeapplication/pdf
package id7c0e2aa2-3f2f-46b0-aca4-e5409f617b1a
position2
revision id234dc6ba-cff1-4e90-80b7-786a8cdc5aa0
stateactive