ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://www.oae.go.th/view/1/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95/TH-TH
ผู้ดูแล ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
Last Updated ตุลาคม 1, 2020, 14:40 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 17, 2020, 16:34 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ความถี่ รายปี (Yearly) วันที่ 1 เดือน มกราคม ของทุกปี
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์ / ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ส่่วนวิเคราห์เศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
ผู้ให้ข้อมูล ส่่วนวิเคราห์เศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล Shape File
รูปแบบข้อมูล EXCEL, PDF
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 กุมภาพันธ์ 2563
สิทธิ์การเข้าถึง ประชาชนทั่วไป
สิทธิ์ในการใช้ ประชาชนทั่วไป สัญญาอนุญาตสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ (License for Open Government Data)
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล จังหวัด
หมายเลขติดต่อ 0-2579-8161
เจ้าของข้อมูล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
แหล่งที่มา -