ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรท ...

บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นรายหมู่บ้าน โดย 1 หมู่บ้านประกอบด้วย 4 ครัวเรือน

ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กรกฎาคม 30, 2021
Metadata last updated กรกฎาคม 30, 2021
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021
รูปแบบ image
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แบบไม่เปิด)
created2 เดือนที่ผ่านมา
formatimage
id4962a6e8-7fd3-4d36-b39d-e03b0af91b23
package ida6626f58-c387-4be1-908b-e5ae17e00543
position1
revision idd9ef28f1-40b7-44ed-8d70-d5efe20fceef
stateactive