มีข้อมูล--ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกแยกพิกัดสินค้าเกษตร รายเดือน (พืช ปศุสัตว์ ประมง)

ข้อมูลจัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร เรื่องปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกแยกพิกัดสินค้าเกษตร รายเดือน(พืช ปศุสัตว์ ประมง)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx
ผู้แต่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ผู้ดูแล Admin
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:36 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 12, 2020, 10:45 (ICT)