มีข้อมูล--ข้อมูลพันธุ์ข้าว

กข43 กข83 กข63

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 10:19 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 10:05 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ -
ผู้ให้ข้อมูล กองวิจัยข้าว กรมการข้าว
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ชนิด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล -
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล -
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล -
เจ้าของข้อมูล กองวิจัยข้าว กรมการข้าว
แหล่งที่มา กองวิจัยข้าว , ศูนย์วิจัยข้าว