มีข้อมูล--ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว GAP (จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2557)

ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว (GAP : Good Agricultural Practice แปลว่าเกษตรที่ดีและเหมาะสม)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นรสิงห์ แสงบัวเผื่อน,พิริยวัฒน์ เนียมจีน (0891562589,02-5614137,025615450)
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 10:20 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 13:18 (ICT)