ข้อมูลการเพาะปลูกพืช

URL: http://wuse.rid.go.th/sendjson/sendjson.php

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

ข้อมูลปริมาณการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ชลประทาน จำแนกรายชนิด

แหล่ง: มีข้อมูล--ข้อมูลการเพาะปลูกพืช

ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated กันยายน 8, 2020
Metadata last updated กันยายน 8, 2020
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020
รูปแบบ API
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แสดงที่มา)
created1 ปีที่ผ่านมา
formatAPI
id3a84b381-da6e-43b9-b19b-3dc2fecbc042
package id5559da5c-3b2e-4186-bdbe-75ba4d9eba7a
revision id96401699-5c35-4fe5-af2c-fdbb2963a1cf
stateactive