มีข้อมูล--ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพเรดาร์ตรวจอากาศที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทุกๆ 6 นาที

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://122.154.75.14/RRMThaiGov/RadarApp/RadarMainRoyalRain.php
ผู้ดูแล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 15:04 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 10:03 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่การปรับปรุง ทุกวัน
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
คำสำคัญ ภาพเรดาร์, เรดาร์ตรวจอากาศ
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โทร. 02-109-5100 ต่อ 620 อีเมล it@royalrain.go.th
ผู้ให้ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โทร. 02-109-5100 ต่อ 620 อีเมล it@royalrain.go.th
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล สถานี
เจ้าของข้อมูล กลุ่มตรวจสภาพอากาศฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โทร. 02-109-5100 ต่อ 420 อีเมล weather@royalrain.go.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-109-5100 ต่อ 620
แหล่งที่มา การตรวจสภาพอากาศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง