พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: PDF URL กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร แท็ค: รายจ่ายทางการเกษตร ครัวเรือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).