พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านภัยธรรมชาติ แท็ค: แผ่นดินไหว

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--DailySeismicEvent

    รายงานผลการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ภูมิภาคใก้ลเคียง และข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลก
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).