พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) แท็ค: ปริมาณการผลิต การผลิต รูปแบบ: URL PDF องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ที่สำคัญ

    รายการข้อมูล เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า - ข้าวนาปี -...
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).