พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมชลประทาน แท็ค: เขตพื้นที่ชลประทาน กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการเพาะปลูกพืช รูปแบบ: API สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).