พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการเพาะปลูกพืช รูปแบบ: CSV แท็ค: รายชื่อพืช

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).