พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV URL แท็ค: เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ที่ดิน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).