พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านภัยธรรมชาติ รูปแบบ: JSON

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--WeatherWarningNews

    ข่าวเตือนภัยสภาพอากาศ ข่าวสารภูมิอากาศ ข่าวการติดตามสภาพอากาศร้าย
  • มีข้อมูล--DailySeismicEvent

    รายงานผลการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ภูมิภาคใก้ลเคียง และข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลก
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).