พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX JSON URL แท็ค: ปริมาณการผลิต ข้าวนาปี

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).