พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX URL แท็ค: เนื้อที่ยืนต้น ผลผลิต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).