พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมวิชาการเกษตร สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attribution กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต รูปแบบ: api แท็ค: ปุ๋ยเคมี

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).