พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ข้าวนาปรัง ข้าว ปริมาณการผลิตข้าว

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าว ปี 2564

    ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).