พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมปศุสัตว์ รูปแบบ: CSV กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการทำปศุสัตว์ แท็ค: จังหวัด เลขทะเบียนกลุ่ม high value dataset ชนิดปศุสัตว์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).