พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านแหล่งน้ำ แท็ค: ที่ตั้ง

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--พื้นที่โครงการชลประทาน

    ชุดข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ , ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทานทั้งประเทศ ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน และขอบเขตสำนักงานชลประทาน
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).