พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attribution องค์กร: กรมวิชาการเกษตร กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต รูปแบบ: api แท็ค: ปุ๋ยเคมี สูตรสำคัญ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).