พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS แท็ค: รายจ่าย ภาวะเศรษฐกิจ ครัวเรือนเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).