พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: รายจ่าย ข้อมูลพื้นฐาน ภาวะเศรษฐกิจ ครัวเรือนเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).