พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: URL แท็ค: เนื้อที่ให้ผล รายจังหวัด ผลผลิต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).