พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: แรงงานเกษตร ภาวะเศรษฐกิจ การใช้ที่ดิน ครัวเรือนเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).