พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการทำประมงและสัตว์น้ำ แท็ค: เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐาน

กรองผลลัพธ์