พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมประมง แท็ค: เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานฟาร์ม กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการทำประมงและสัตว์น้ำ สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา)

กรองผลลัพธ์