พบ 7 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมประมง กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการทำประมงและสัตว์น้ำ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์