พบ 4 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON

กรองผลลัพธ์
 • มีข้อมูล--WeatherForecast7Days

  ผลการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยล่วงหน้า(ราย 7 วัน) แยกรายจังหวัด
 • มีข้อมูล--WeatherForecastDaily

  ผลการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันๆละ 4 เวลา 06.00 น, 12.00 น, 17.00 น, 23.00 น ข้อมูลปรับปรุงทุกช่วงเวลาตามที่กำหนด
 • มีข้อมูล--WeatherWarningNews

  ข่าวเตือนภัยสภาพอากาศ ข่าวสารภูมิอากาศ ข่าวการติดตามสภาพอากาศร้าย
 • มีข้อมูล--DailySeismicEvent

  รายงานผลการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ภูมิภาคใก้ลเคียง และข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลก