พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แท็ค: ครัวเรือนเกษตร หนี้สิน สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License

กรองผลลัพธ์