พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด แท็ค: ครัวเรือนเกษตร ภาวะเศรษฐกิจ พวกหมู่บ้าน(Stratum) คำนิยาม

กรองผลลัพธ์