พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แท็ค: ครัวเรือนเกษตร หนี้สิน ภาวะเศรษฐกิจ การใช้ที่ดิน

กรองผลลัพธ์