พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License แท็ค: ภาวะเศรษฐกิจ แรงงานเกษตร ครัวเรือนเกษตร

กรองผลลัพธ์